SONY DSC
SONY DSC
Kasteel Groeneveld 02 Ars Longa Amsterdam
Ksteel Groeneveld 04 Ars Longa Amsterdam
SONY DSC Kasteel Groeneveld 02 Ars Longa Amsterdam Ksteel Groeneveld 04 Ars Longa Amsterdam

We ontwikkelden het concept, de vormgeving en realisatie van deze verrassende expo waarin allerlei aspecten van de relatie tussen eten en landschap aan bod komen.

Elke dag kiezen we ons eten. We zijn er ons niet altijd van bewust dat onze keuze ook consequenties heeft voor het landschap. De manier waarop onze voeding wordt geproduceerd bepaalt immers ook hoe onze omgeving eruit ziet. De interactieve tentoonstelling Landschap à la carte brengt de relatie tussen de keuze van ons voedsel en het landschap op een bijzondere manier in beeld.

In de ‘tijd en ruimte’ show worden voedsel, cultuur en landschap op een speelse manier aan elkaar gekoppeld. Animaties brengen historische veranderingen in ons voedselpatroon in beeld maar ook de wisselwerking met het landschap.

In het ‘Transparant Restaurant’ kunnen bezoekers zelf een couvert samenstellen en brengen zo allerlei scenario’s in werking. Wanner ze hapjes op het bord leggen zien ze de gevolgen van hun keuze; ketens van oorzaak en gevolg komen in beeld.
In een andere ruimte is de oorsprong van producten te herleiden. Displays geven hier een beeld van de omweg waarlangs de distributie van voedsel vaak tot stand komt.

De zolderpresentatie is toegesneden op kinderen en bezoek van schoolklassen. In evocatieve landschapsomgevingen kunnen ze op zoek naar de herkomst van eten en maken ze kennis met de productiewijze van etenswaren. De tentoonstelling was van juli 2008 tot november 2009 in Kasteel Groeneveld te beleven.

Animatie Kasteel Groeneveld

Project details
  • visualiseringconcept
  • grafisch en ruimtelijk ontwerp
  • multimedia
  • realisatie