De persoonlijke route tours!

Bezoekers van de expositie Willem worden gastvrij ontvangen en kunnen een keuze maken voor hun eigen persoonlijke gids. In deze persoonlijke routes van komen Willem, Filips II en Willems vrouwen zelf aan het woord.

Acteurs in een fraai gecreëerde historische setting brengen gebeurtenissen opnieuw tot leven.

De scenes volgen de gebeurtenissen in de expo verhaallijn, alles wordt vanuit een persoonlijk perspectief behandeld. De persoonlijke tool biedt inhoudelijke dieping en meer mogelijkheid tot identificatie.

Bezoekers kunnen kiezen voor Willem, zijn bruiden, of Filips II als expo gids.

Telkens nadat ze de bijbehorende routekaart van hun keuze scannen in een van de oranje expositie zuilen, verschijnt deze persoonlijke gids met extra boeiende informatie!

Informatie vanuit een persoonlijke invalshoek

Willem: maakt bezoekers deelgenoot van zijn leven, strijd en idealen. Met hem als gids krijgen bezoekers informatie uit de eerste hand.

De bruiden van Willem: lichtten een tipje van hun sluier op. Bezoekers ontmoeten Willem prive en krijgen een beeld van de hoge prijs die Willem betaalt voor de strijd om zijn idealen te verwezenlijken.

Filips II: brengt de gebeurtenissen vanuit een hele andere optiek voor het voetlicht, maar ook hier wordt duidelijk wat Willem tijdens zijn leven allemaal bereikt.

Zo maken we persoonlijke dilemma’s en motieven in een totaal ander tijdperk invoelbaar.

Gebeurtenissen en dilemma’s worden vanuit verschillende perspectieven belicht. De 16 e eeuw is dan ook een tijd met een totaal ander “wereldbeeld”, nog zonder nationaal besef, een tijd waarin een diepe geloofsverdeeldheid heerst en er sprake is van een hele andere militaire dynamiek.

Bezoekers maken kennis met het internationale hofleven en martiale opvoeding en levensstijl van de personen in de 16 e eeuw. Alle thema’s in relatie met het conflict dat gaat ontstaan en aanleiding vormen voor de 80 jarige oorlog komen aan de orde. De verschillen in visies, gevolgen of de prijs die voor de vrijheid betaald word, komt vanuit een persoonlijk perspectief voor het voetlicht.

Het concept en het script is ontwikkeld door Ellen Toonen van Ars Longa. Om de historische gebeurtenissen opnieuw te kunnen reconstrueren heeft ze uitgebreid content research verricht. Realisatie is in nauwe samenwerking met The Light Fantastic tot stand gekomen.