Ars Longa

Al zo’n 30 jaar ontwikkelen we projecten in opdracht van musea, bezoekerscentra, bedrijven of in het kader van een evenement. In deze tijd met een overvloed aan informatie is het belangrijk om een boodschap op een onderscheidende manier te presenteren. Ars Longa creëert telkens een unieke belevingswereld die bezoekers prikkelt content op te nemen. We bedenken en ontwikkelen concepten en ontwerpen en realiseren desgewenst elk product turn-key op maat.

Uw wensen en grenzen als opdrachtgever vormen het uitgangspunt voor de invulling van het project. In nauwe samenspraak vertalen we een boodschap op een enthousiasmerende manier naar publiek. Onze op maat gesneden producten zijn haalbaar binnen het geplande budget en naadloos afgestemd op beoogde doelgroepen.

Masterplan, financiering

In het kader van een effectieve projectopzet worden we steeds vaker in een pril stadium bij het initiatief betrokken. Samen met de opdrachtgever formuleren we de uitgangspunten, voor inhoud, doelgroep benadering, concept of ontwerp. We ontwikkelen een adequate basisopzet die het project richting geeft , onmisbaar bij het proces naar een succesvol eindresultaat. We verlenen strategische adviezen bij nieuwe initiatieven of werken mee aan het masterplan voor een nieuw museum. We zetten onze expertise in bij de visualisering van conceptuele ideeën of maken attractieve 3 D- schetsen van het door de opdrachtgever beoogde eindresultaat.

Ook kunnen we een belangrijke bijdrage leveren in het proces rondom de financiering. In nauwe samenspraak met opdrachtgevers en stakeholders ontwikkelen we een projectvoorstel, naadloos afgestemd op de briefing en de voorwaarden van sponsors en subsidieverstrekkers. Een concreet plan van aanpak, voorzien van heldere begrotingen en een dekkingsplan. We stellen sponsorpakketten samen voor de effectieve benadering van potentiële sponsors of fondsen. Het projectplan, visualiseringen of promotionele producten worden tijdens de voortgang aan nieuwe ontwikkelingen aangepast.

Ars Longa maakt deel uit van MuseumMakers, een coöperatie van museum-professionals

Alle leden van de coöperatie MuseumMakers zijn zorgvuldig geselecteerd en professionals in hun vak. Samen beschikken we over een sterk netwerk van eigen specialisten: ontwerpers, producenten, marketing en communicatie specialisten, conceptmakers, scenarioschrijvers, ‘digi’kundigen in interaction design of multimedia installaties, educatie specialisten en fondswervers.

De budgetten van veel museale instellingen zijn beperkt. Vaak is het niet mogelijk voor alle werkzaamheden gespecialiseerde krachten in dienst nemen. Onze samenwerking met MuseumMakers biedt veel extra voordelen. We kunnen in wisselende samenstelling aan een opdracht werken, met veel mogelijkheden tot ondersteuning van specialisten. We kunnen snel schakelen terwijl de kosten beperkt blijven. Of het nu gaat om de herinrichting, de opzet een succesvolle tentoonstelling. Of het ontwikkelen van een beleidsplan, de reorganisatie opzet, fondswerving en communicatieplan. Ons team van deskundige collega’s kan meedenken over aanvullende vraagstukken die zich tijdens de uitvoering van het project voordoen. Zo kunnen we elk museum-specifiek onderdeel van een project, multi-disciplinair met “all-round” aanpak ondersteunen. We bieden praktische en creatieve oplossingen maar ook zakelijke zekerheid.

Nieuws