Ga naar hoofdinhoud
+31 (0)6 – 51210027 info@arslonga.nl
Relatiedag Tentoonstelling Willem Van Oranje In Het Nationaal Militair Museum
Relatiedag Tentoonstelling Willem Van Oranje In Het Nationaal Militair Museum

De Persoonlijke routes in de tentoonstelling Willem van Oranje in het Nationaal Militair Museum in Soest, zorgen voor identificatie en een grotere betrokkenheid van het publiek.

Ars Longa ontwikkelt regelmatig concepten met het oog op het stimuleren van publieksparticipatie.  We ontwikkelen specifieke tools en scenario’s voor interactieve displays,  AV opstellingen of exposities.

In de expositie Willem NMM kiezen bezoekers hun eigen persoonlijke gids: Willem, zijn 4 bruiden of zijn grote tegenstander Filips II. Als ze de routekaart van hun keuze scannen verschijnt de gids met extra boeiende informatie vanuit een eigen perspectief.

Introductie persoonlijke route Willem van Oranje in het NMM

Informatie vanuit een persoonlijke invalshoek.

De gidsroutes blijken een succesvolle manier om bezoekers bij de inhoud van de expositie te betrekken.  Ze bieden meer mogelijkheid tot identificatie waarbij de dilemma’s uit deze woelige periode invoelbaar zijn.

Zo krijgen bezoekers inzicht in de context waarin de gebeurtenissen zich afspelen. De 16 e eeuw is tijdperk met een totaal ander wereldbeeld, nog zonder nationaal besef: Nederland bestaat immers nog niet.  Het is een periode met een diepe geloofsverdeeldheid, hervormers als Luther en Calvijn hebben zo veel invloed dat protestantse christenen zich afsplitsen van de katholieke kerk.

Zo ontstaat een conflict dat uiteindelijk  zal resulteren in de stichting van een Nederlandse staat: Willem van Oranje legt de basis  voor het ontstaan van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden.

Gaandeweg raken bezoekers gefascineerd door het leven in deze tijd, dat zo anders is dan mensen meestal verwachten: edelen hebben een  internationale levensstijl en reizen veel naar buitenlandse hoven. Willem zelf is bijvoorbeeld Luthers opgevoed in het Duitse Dillenburg . Op zijn 11e valt hem een grote erfenis ten deel, op voorwaarde dat hij katholiek zal worden opgevoed in Brussel.  Zo wordt hij  de vermogende, katholieke Prins van Oranje.  Willem leert vele talen spreken en vervult heel wat functies in zijn leven, zoals bevelhebber, belangrijk diplomaat, stadhouder en opstandleider. Hij huwt 4 keer en heeft een omvangrijk nageslacht. Logisch dat Willem de steeds strengere vervolging van ketters verafschuwt: zijn familieleden en achterban zijn nog steeds protestants.

In het eerste expozaal maken mensen kennis met de personages en de lifestyle van die tijd. In de persoonlijke routes komen de verschillen in opvoeding, persoonlijkheid van de hoofdpersonen maar ook de persoonlijke  visies op de gebeurtenissen voor het voetlicht. Gaandeweg ligt de focus op het conflict dat de aanleiding vormt tot de 80 jarige oorlog.

Persoonlijke route fragment Willem van Oranje

Persoonlijke route fragment Anna van Saksen

Persoonlijke route fragment Filips II

Werkwijze bij de ontwikkeling van de synopsis

Naast ontwerp en realisatie van de Willem expo zijn we verantwoordelijk  voor de conceptontwikkeling en realisatie van de routes en de synopsis van andere multimediale opstellingen.

Aanpak synopsis

Ellen Toonen, Ars Longa:  “Er bestaan geen boeken waarin de gebeurtenissen en dilemma’s van deze periode vanuit verschillende invalshoeken behandeld worden. Na een oriëntatiefase heb ik een lange lijst met jaartallen samengesteld en deze gekoppeld aan impactvolle gebeurtenissen. Ik heb een compleet schema voor de opzet uitgewerkt, zodat de gebeurtenissen vanuit verschillende invalshoeken samenvallen en alle  puzzelstukjes samen een geheel vormen.

De informatie is met behulp van uiteenlopende bronnen bij elkaar gesprokkeld, zodat er verschillende visies van de hoofdpersonen in de verhaallijn kunnen worden uitgewerkt.

Er zijn heel wat bronnen en boeken aan te pas gekomen om de persoon Willem tot leven te wekken.

Ook over Filips II, is gelukkig veel beschreven. In de lijvige biografie “Filips II, Onmachtig koning”, weet Geoffey Parker het Spaanse hofleven op een interessante manier te reconstrueren. In verschillende bronnen blijken de feiten elkaar soms tegen te spreken. Uiteraard probeer je altijd zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke historische bron te blijven. Deze biografie voorziet in authentiek bronnenmateriaal.

Ook het leven van de 4 bruiden geeft aanleiding tot verschil in inzicht. Ik heb een specialist geraadpleegd: Femke Deen, gespecialiseerd in de geschiedenis van de 16e eeuw. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar de vrouwen van Willem van Oranje. Dat bleek zeer omvangrijk en gaandeweg is ze zich gaan richten op de 2e vrouw van Willem Anna van Saksen. Over deze verstoten bruid heeft ze onlangs een boek gepubliceerd. De persoonlijke route maakt bezoekers deelgenoot van de neergang van deze prinses. Ze raakt haar hele vermogen, vrijheid en eer kwijt en wordt uiteindelijk door haar eigen Duitse familie als krankzinnig beschouwd .

Alle personages werpen een nieuw licht op Willem van Oranje en laten altijd een keerzijde van zijn leven zien. De vrouwen schetsen vooral de consequenties van het leven met deze man met grootse idealen. De bruiden krijgen te maken met problemen en vele tragische gebeurtenissen.

En natuurlijk hebben we ons verdiept in informatie over kleding, eetgewoontes en lifestyle en veel beeldmateriaal verzameld. Situaties moeten immers levensecht worden gevisualiseerd. In nauwe samenwerking met  Melinda Jansen van The Light Fantastic hebben we een periode van vroeg tot laat opnames gemaakt met acteurs in de greenscreen studio. De opnames zijn later met behulp van animatie technieken getransformeerd tot prachtige historische scenes.

We krijgen veel positieve reacties over het eindresultaat! Het is bijzonder en ook heel verrijkend in de gelegenheid te zijn het leven van mensen uit de 16e eeuw te onderzoeken. Heel fijn dat bezoekers laten merken dat ze net als wij gefascineerd raken en zich gaan identificeren met de gebeurtenissen uit deze woelige periode!”

Project details

  • Visualiseringconcept
  • grafisch en ruimtelijk ontwerp
  • multimedia panoramaopstelling
  • interactieve schermen.
Back To Top