WO 2 Suriname 01 Site
WO 2 Suriname 01 Site
WO 2 Suriname 08 Site
WO 2 Suriname 10 Site
WO 2 Suriname 12 Site
WO 2 Suriname 01 Site WO 2 Suriname 08 Site WO 2 Suriname 10 Site WO 2 Suriname 12 Site

Deze tentoonstelling geeft een beeld van de impact van de WO 2 op Suriname en de Antillen. Ondanks het feit dat deze gebieden niet bezet waren raakten ze toch nauw bij de oorlog betrokken.

Voor de geallieerden waren deze overzeese gebieden van groot economisch belang, vooral vanwege de olieraffinaderijen en bauxiet winning. Naarmate de infrastructuur van de gebieden verbeterde nam ook de welvaart van de bewoners toe. De bevolking zette zich actief in voor de overwinning van de geallieerden en het dagelijks leven veranderde ingrijpend. Veel Surinamers en Antillianen namen deel aan de strijd tegen nazi-Duitsland. Er waren verzetshelden maar er vielen ook veel slachtoffers. De tentoonstelling brengt veel verhalen en herinneringen van directe betrokkenen voor het voetlicht. We ontwikkelden evocatieve displays maar er was ook een bijzondere museale collectie te bekijken.
Het aanvullende educatieve programma was vooral gericht op middelbare scholieren. De tentoonstelling was in 2004 in het Verzetsmuseum te zien. We ontwikkelden bovendien een compacte reizende versie die in 2005 door Suriname reisde maar ook op allerlei locaties in Nederland te zien was.

Wereldoorlog in de West

Project details
  • Visualiseringsconcept
  • Grafisch en ruimtelijk ontwerp
  • Presentatie collectie
  • Multimedia
  • Interactie
  • Drukwerk
  • Educatief programma
  • Reizende versie