Ga naar hoofdinhoud
+31 (0)6 – 51210027 info@arslonga.nl

Van concept tot realisatie blijven we verantwoordelijk voor de regie en coördinatie tijdens de ontwikkeling van het product, desgewenst ook bij complexe totaalprojecten waarbij meerdere partijen betrokken zijn. We overzien in een vroeg stadium de consequenties van een bepaalde aanpak voor het beschikbare budget, het tijdspad of uitvoerbaarheid. We delen het productieproces in een aantal fasen en oplevermomenten op. En maken heldere afspraken vooraf over rolverdeling en plan van aanpak, overlegstructuur, planning en productieproces. Proces – kwaliteit- en budgetbewaking staan uiteraard altijd centraal.

We hanteren een effectieve procedure om het product in nauwe samenspraak te ontwikkelen, met overzicht en praktisch inzicht, afgestemd op de briefing en binnen een taakstellend budget. De mogelijkheid om producten in eigen beheer uit te voeren zorgt voor een optimaal rendement uit het budget dat beschikbaar is.
Desgewenst fungeert Ars Longa als coördinator en kwaliteitsbewaker van alle toeleveranciers die betrokken zijn bij het project. We maken tijdens de realisatie van een project regelmatig gebruik van een uitgebreid netwerk van specialisten.

Gerealiseerde projecten

Back To Top